lt
en
KONTAKTAI

Patvirtintas strateginis veiksmų planas „Olimpinė darbotvarkė 2020+5“

Nuotraukos autorius: IOC Media

Praėjusią savaitę vykusioje Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) sesijoje vienbalsiai patvirtintas naujas strateginis TOK ir olimpinio judėjimo planas „Olimpinė darbotvarkė 2020+5“.

Naujasis veiksmų planas, kurį sudaro 15 rekomendacijų, remiasi „Olimpinės darbotvarkės 2020“ pasiekimais. TOK ir olimpinis judėjimas juo vadovausis savo veikloje ateinančius penkerius metus.

„Olimpinę darbotvarkę 2020+5“ rasite čia

„Koronaviruso krizė iš esmės pakeitė mūsų pasaulį. Pasaulis niekada nebus toks, koks buvęs. Net kai pagaliau įveiksime sveikatos krizę, susidursime su plataus masto socialinėmis, finansinėmis, ekonominėmis ir politinėmis pasekmėmis.

Kaip olimpinio judėjimo lyderiai, turime pasiruošti šiam naujam pasauliui. Norėdami formuoti mūsų ateitį, turime turėti viziją, kaip atrodys šis naujas pasaulis“, – sakė TOK prezidentas Thomas Bachas.

Įsitraukus ir bendradarbiaujant visoms suinteresuotosioms grupėms, buvo parengtos 15 rekomendacijų, sudarančių „Olimpinę darbotvarkę 2020+5“. Jos grindžiamos pagrindinėmis tendencijomis, kurios buvo nustatytos atlikus išsamius tyrimus ‒ šios tendencijos gali būti lemiamos koronaviruso krizę išgyvenusiame pasaulyje. Be to, tai yra sritys, kuriose sportas ir olimpizmo vertybės gali atlikti pagrindinį vaidmenį paverčiant iššūkius galimybėmis.

Penkios nustatytos tendencijos yra šios:

Solidarumas

Visuotiniam solidarumui kyla iššūkis būtent tuo metu, kai jo labiausiai reikia, o vienybei ir taikai kyla pavojus dėl didėjančios socialinės, politinės ir ekonominės poliarizacijos. Siauri asmeniniai interesai tampa vis svarbesni už solidarumą, bendras vertybes ir bendras taisykles. Rezultatas ‒ didesnė konfrontacija ir visų gyvenimo aspektų politizavimas.

Ir visgi solidarumas išlieka visko, kuo paremtas olimpinis judėjimas, pagrindas. Be to, G20 atstovaujami pasaulio lyderiai ir tokios institucijos, kaip Jungtinės Tautos, pripažino, kad pasaulis įveiks dabartinius iššūkius tik solidarizuodamasis ir išlikdamas vieningas.
Tai suteikia galimybę olimpiniam judėjimui bendradarbiauti su šiais vienodai mąstančiais lyderiais ir institucijomis, per sportą prisidėti prie solidarumo įkvėpto geresnio, įtraukesnio pasaulio.

Skaitmenizacija

Skaitmenizacija pastaruoju metu patyrė eksponentinį augimą. Šis naujas skaitmeninis pasaulis atsineša didelį potencialą ir dideles rizikas. Jei šie pokyčiai būtų valdomi atsakingai, tai galėtų paspartinti naujos klestėjimo, susijungimo ir bendradarbiavimo eros atsiradimą. Jei ne ‒ jie gali sustiprinti dabartinius socialinius, ekonominius ir technologinius skirtumus. Tai yra galimybė olimpiniam judėjimui išnaudoti savo didelį teigiamą potencialą.

Skaitmenizacija suteikia mums galimybę tiesiogiai pasiekti žmones, bendradarbiauti su jaunimu ir skatinti olimpines vertybes. Tuo pačiu metu mūsų pagrindinė solidarumo vertybė padės rasti sprendimus pasaulio gyventojų segmentui, kuris vis dar negali visavertiškai naudotis skaitmenizacijos pranašumais.

Tvarumas

Tvarumas, būdamas vienas iš pagrindinių „Olimpinės darbotvarkės 2020“ ramsčių, turi ir toliau likti visos TOK ir olimpinio judėjimo veiklos pagrindu. Šioje srityje Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslai nubrėžia aiškias gaires. Žvelgdamas į ateitį, olimpinis judėjimas turi pasinaudoti galimybe prisiimti šią atsakomybę, kad užtikrintų, jog sportas, turėdamas didelį potencialą būtų priemone tvaraus vystymosi tikslams pasiekti.

Patikimumas

Patikimumas, dar vienas iš pagrindinių „Olimpinės darbotvarkės 2020“ ramsčių, ir toliau lieka svarbus. Pastaraisiais metais vis labiau mažėjo pasitikėjimas vyriausybėmis, socialinėmis institucijomis, verslu, o šią tendenciją dar labiau apsunkino atvirų diskusijų stoka ir bendraminčių, tarpusavyje palaikančių asmenines nuomones ir išankstinius nusistatymus, augimas.

Šiuo požiūriu TOK turi ir galimybę, ir atsakomybę. Mūsų galimybė pasiekti viso pasaulio žmones reiškia, kad sportas ir olimpinės žaidynės turi statyti tiltus ir gilinti žmonių bei kultūrų tarpusavio supratimą, ir netgi pasiekti tuos, kurie užsidarę minėtuose vienodas nuomones ir išankstines nuostatas puoselėjančių bendraminčių ratuose.

Ekonominis ir finansinis atsparumas

Galiausiai, net ir tada, kai pasaulis pagaliau įveiks dabartinę sveikatos krizę, reikės spręsti plataus masto socialines, finansines, ekonomines ir politines pasekmes. Šiandien patiriamos skolos, kuriomis finansuojamos atkūrimo programos, turės būti grąžintos rytoj. Negalime užmesti šios naštos ant ateities kartų pečių. Todėl visame pasaulyje šalims ir įmonėms bus labai svarbus ekonominio ir finansinio atsparumo stiprinimas. Tačiau šis naujas atsparumas turės būti nukreiptas į prasmę. Puoselėdamas savo vertybes ir savo indėlį į tvaraus vystymosi tikslus, olimpinis judėjimas gali parodyti šią prasmę. Suvienydami jėgas galime prisidėti prie vertės, o ne pelno, kūrimo visai visuomenei.

„Olimpinė darbotvarkė 2020+5“ ‒ mūsų olimpinio judėjimo ateities vizija ‒ yra nukreipta į šias svarbiausias tendencijas. Tikslas ‒ sukurti dar didesnį solidarumą, panaudoti teigiamą skaitmenizacijos potencialą, daryti įtaką siekiant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, sustiprinti olimpinio judėjimo sudedamųjų dalių patikimumą ir suvienyti jėgas su kitomis į vertybes ar prasmę orientuotomis organizacijomis.
15 rekomendacijų buvo parengtos bendradarbiaujant visiems olimpinio judėjimo suinteresuotiesiems asmenims, bet labiausiai remiantis visų jūsų, TOK narių, indėliu ir atsiliepimais, ir ypač per jūsų darbą ir indėlį įvairiose TOK komisijose. „Olimpinę darbotvarkę 2020+5“ sukūrėme visi kartu, taigi ji yra viso olimpinio judėjimo darbo vaisius“, – sakė TOK prezidentas T. Bachas.

15 rekomendacijų:

– stiprinti olimpinių žaidynių unikalumą ir universalumą
– skatinti tvarias olimpines žaidynes
– stiprinti sportininkų teises ir pareigas
– siekti pritraukti geriausius sportininkus
– toliau stiprinti saugų sportą ir švarių sportininkų apsaugą
– stiprinti ir skatinti kelią į olimpines žaidynes
– koordinuoti sporto kalendoriaus suderinimą
– didinti skaitmeninį žmonių įsitraukimą
– skatinti virtualaus sporto plėtrą ir toliau bendradarbiauti su vaizdo žaidimų bendruomenėmis
– stiprinti sporto vaidmenį įgyvendinant Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslus
– stiprinti paramą pabėgėliams ir gyventojams, patyrusiems perkėlimą
– pasiekti gyventojus, esančius už olimpinės bendruomenės ribų
– toliau rodyti socialiai atsakingos veiklos pavyzdį ir būti šios srities lyderiu
– stiprinti olimpinį judėjimą per gerą valdyseną
– taikyti novatoriškus pajamų generavimo modelius

© 2018 LTOK, LTeam.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS