lt
en
KONTAKTAI

LTOK Komisijos

 • Etikos komisija (pirmininkė Lina Kačiušytė)
 • Finansų ir ekonomikos komisija (Romualdas Bakutis)
 • Lyčių lygybės sporte komisija (Daina Gudzinevičiūtė)
 • Mandatų komisija (Valentinas Paketūras)
 • Olimpinio paveldo komisija (Artūras Poviliūnas)
 • Olimpinio švietimo komisija (Rolandas Zuoza)
 • Pašalpų komisija (Valentinas Paketūras)
 • Savivaldybių sporto reikalų komisija (Albinas Grabnickas)
 • „Sportas visiems“ komisija (Bronislavas Vasiliauskas)
 • Sporto mokslo komisija (Albertas Skurvydas)
 • Sportininkų komisija (Egidijus Balčiūnas)
 • Sporto medicinos ir antidopingo komisija (Dalius Barkauskas)
 • Sporto specialistų kvalifikacijos kėlimo komisija (Agnė Vanagienė)
 • Trenerių komisija (Mykolas Masilionis)
 • Vasaros olimpinių sporto šakų komisija (Edvinas Eimontas)
 • Žaidimų sporto šakų komisija (Leonardas Čaikauskas)
 • Žiemos olimpinių sporto šakų komisija (Lilija Vanagienė)
 • Žiniasklaidos komisija (Tautvydas Vencevičius)
 • Užsienio ryšių komisija (Daina Gudzinevičiūtė)
© 2018 LTOK, LTeam.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS