Olimpinių vertybių ugdymo programa (OVUP)

Sportas ir fizinis aktyvumas – ypač galingos ugdymo priemonės. Per sportą galima įtraukti ir įkvėpti jaunus žmones, padėti jiems ugdytis pasitikėjimą savimi ar įgauti socialinių įgūdžių, paskatinti juos geriau pažinti savo kūną.

Pripažindamas unikalų sporto ir fizinio aktyvumo potencialą, Tarptautinis olimpinis komitetas atnaujino OVUP programą ir sukūrė OVUP 2.0 versiją, kuri jungia sportą su švietimu ir kultūrine išraiška, kad ugdymas būtų linksmas, dinamiškas ir formuotų visapusišką žmogų.

OVUP Lietuvoje

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) vienas pirmųjų pasaulyje šią programą išvertė į savo šalies kalbą ir, pritarus Tarptautiniam olimpiniam komitetui, pasiūlė kelių lygių mokymus Lietuvos pedagogams.

Per trejus metus dešimtyje Lietuvos miestų pedagogams buvo surengta 27 mokymų. Juose dalyvavo daugiau kaip 740 ugdytojų. Vienus jų stebėjo TOK olimpinio švietimo padalinio atstovė Ana De Azevedo.

Mokymuose pedagogai susipažįsta su Olimpinių vertybių ugdymo programa. Jos esmė – inovatyvus darbas su įvairaus amžiaus vaikais, paremtas olimpine filosofija, vertybėmis, simboliais ir fizinio aktyvumo veiklomis.

+34

Visos programoje pateiktos užduotys ir veiklos remiasi penkiomis olimpizmo ugdymo temomis – pagarba gyvenime, kilniu elgesiu, pastangomis pelnytu džiaugsmu, kūno, valios ir proto darna ir tobulumo siekimu. Tai universalios bendražmogiškos vertybės, kurių atradimas, skiepijimas vaikams – kiekvieno pedagogo, kiekvieno piliečio, kiekvienos šeimos užduotis.

+3

Visi mokymai yra patirtiniai, grindžiami veiklomis, įsitraukimu, išbandymu. Mokymų metu pedagogai dirba grupėmis, išbando olimpinių vertybių ugdymo programoje pateiktas užduotis, naujas sporto šakas (įskaitant paralimpines), įvairias numatytas situacijas, aptaria edukacines temas, vėliau patys kuria užduotis, jas išbando kitose grupėse, diskutuoja apie patirtis, jų naudą, pritaikomumą pedagogų veikloje.

Jaunimo skatinimas per žaidimus

OVUP 2.0 leidinius sudaro trys knygos:

  • „Olimpinių vertybių ugdymo pagrindai”
  • „Ugdytojo knyga: Kaip įgyvendinti OVUP?”
  • „Veiklos aprašų knyga”

2016 metais atnaujintos OVUP 2.0 programos leidiniai yra papildyti idėjomis, istorijomis, užduotimis ir veiklomis sukuriant naują medžiagą, ugdytojo knygą, veiklų aprašus, kurie yra papildyti mokomaisiais video ir atvejų analizėmis. Šie leidiniai siekia įkvėpti pedagogus ir paskatinti jaunus žmones judėti bei ugdytis vertybes pasitelkiant įvairias žaidimo formas.

Programa sukurta mokiniams nuo ikimokyklinių įstaigų iki gimnazijos klasių. OVUP naudoja sporto universalumą ir olimpinių idėjų kontekstą su tikslu padėti mokytojams ir ugdytojams įgyvendinti vertybėmis pagrįstą ugdymą (tiek formalų, tiek neformalųjį).

Remiantis olimpine filosofija, sėkmingam ugdymo procesui užtikrinti reikalingas kūno ir proto balansas. Programa leidžia vaikams ir jaunimui per sportą atrasti vertybes: draugystę, pagarbą ir tobulėjimą.

Daugiau informacijos apie programą, elektronines knygas ir registraciją į artimiausius mokymus rasite čia

Programos akimirkos

© 2018 LTOK, LTeam.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS