Olimpinė darbotvarkė 2020+5

„Olimpinė darbotvarkė 2020+5“ – strateginis veiksmų planas, kuris remiasi „Olimpinės darbotvarkės 2020“ pasiekimais. Įsitraukus ir bendradarbiaujant visoms suinteresuotosioms grupėms, buvo parengtos 15 rekomendacijų, kurios grindžiamos pagrindinėmis tendencijomis: solidarumu, skaitmenizacija, tvarumu, patikimumu, ekonominiu ir finansiniu atsparumu.

15 rekomendacijų:

 • stiprinti olimpinių žaidynių unikalumą ir universalumą
 • skatinti tvarias olimpines žaidynes
 • stiprinti sportininkų teises ir pareigas
 • siekti pritraukti geriausius sportininkus
 • toliau stiprinti saugų sportą ir švarių sportininkų apsaugą
 • stiprinti ir skatinti kelią į olimpines žaidynes
 • koordinuoti sporto kalendoriaus suderinimą
 • didinti skaitmeninį žmonių įsitraukimą
 • skatinti virtualaus sporto plėtrą ir toliau bendradarbiauti su vaizdo žaidimų bendruomenėmis
 • stiprinti sporto vaidmenį įgyvendinant Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslus
 • stiprinti paramą pabėgėliams ir gyventojams, patyrusiems perkėlimą
 • pasiekti gyventojus, esančius už olimpinės bendruomenės ribų
 • toliau rodyti socialiai atsakingos veiklos pavyzdį ir būti šios srities lyderiu
 • stiprinti olimpinį judėjimą per gerą valdyseną
 • taikyti novatoriškus pajamų generavimo modelius

Olimpine darbotvarke 2020 Olimpine darbotvarke 2020+5

© 2018 LTOK, LTeam.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS