Olimpinė darbotvarkė 2020

„40 išsamių  „Olimpinės darbotvarkės 2020“ rekomendacijų suteikia mums galimybę aiškiai pamatyti, kaip olimpinis judėjimas atrodys ateityje.“

(Ištrauka iš „Olimpinės darbotbvarkės 2020“ įvado)

„Olimpinė darbotvarkė 2020“ – strateginis olimpinio judėjimo ateities planas, pradėtas kurti 2013 m. gruodį, kai naujai išrinktas TOK prezidentas Thomas Bachas ėmėsi įgyvendinti savo įsipareigojimą suteikti TOK veiklai daugiau aktualumo ir sėkmingumo. Po metus trukusių pasitarimų su olimpinio judėjimo suinteresuotosiomis šalimis, išoriniais ekspertais ir visuomene per 127-ąją TOK sesiją, vykusią 2014 m. gruodį, buvo vienbalsiai patvirtinta „Olimpinė darbotvarkė 2020“. Šiuo metu įgyvendinamos joje pateiktos rekomendacijos.

Kai kurios pagrindinės „Olimpinės darbotvarkės 2020“ sritys:

  • kandidatavimo proceso keitimas kviečiant miestus kandidatus pristatyti projektus, kurie atitiktų jų sporto, ekonomines, socialines ir aplinkosaugos ilgalaikio planavimo reikmes;
  • pasiūlymo proceso rengti žaidynes kaštų mažinimas;
  • perėjimas nuo sportu pagrįstos prie rungtimis pagrįstos programos;
  • nediskriminavimo dėl lytinės orientacijos stiprinimas modifikuojant „Olimpinės chartijos“ 6-ąjį pagrindinį olimpizmo principą;
  • Olimpinio kanalo sukūrimas siekiant užtikrinti sporto šakoms ir sportininkams skirtą visus metus veikiančią medijos platformą;
  • gerojo valdymo ir etikos principų stiprinimas atsižvelgiant į kintančias reikmes;
  • siekimas, kad sportininkai išliktų visų 40 pasiūlymų dėmesio centre, o sąžiningų sportininkų apsauga taptų vienu iš svarbiausių TOK filosofijos principų.

Olimpine darbotvarke 2020 Olimpine darbotvarke 2020+5

© 2018 LTOK, LTeam.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS