„Olimpizmas 365“: sporto vaidmuo įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus

Nuotraukos autorius: IOC nuotr.

Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) Vykdomasis komitetas patvirtino strategiją „Olimpizmas 365“, kuria siekiama stiprinti sporto vaidmenį įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus.

 „Olimpizmas 365“ bus strateginio plano „Olimpinė darbotvarkė 2020+5“ varomoji jėga. Šia strategija TOK dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą remtis olimpinių žaidynių įkvėptu impulsu ir 365 dienas per metus skatinti olimpinių vertybių sklaidą.

TOK patvirtinta strategija yra paremta pagrindiniais olimpizmo principais ir dera su darnaus vystymosi tikslais bei uždaviniais:

 • sveikata ir gerovė;
 • kokybiškas išsilavinimas;
 • lyčių lygybė;
 • deramas darbas ir ekonomikos augimas;
 • nelygybės šalyse ir tarp šalių mažinimas;
 • tvarūs miestai ir bendruomenės;
 • atsakingas vartojimas ir gamyba;
 • skubūs veiksmai kovai su klimato kaita;
 • taika, teisingumas, stiprios institucijos;
 • partnerystė įgyvendinant tikslus.

„Olimpizmas 365“ atspindi pažangą, kurią per pastaruosius 20 metų padarė TOK ir olimpinio judėjimo šalys narės, per sportą siekdamos prisidėti prie taikaus ir geresnio pasaulio kūrimo.

„Sportas turi didelę socialinę reikšmę, nes jis it klijai sujungia bendruomenes. Olimpinėje chartijoje įtvirtintos olimpinės vertybės yra aktualesnės nei bet kada anksčiau. Jos atsiskleidžia ne tik per olimpines žaidynes, bet ir kasdien, visur. Mūsų pareiga užtikrinti, kad vyriausybės ir visa tarptautinė bendruomenė ir toliau investuotų į sportą ir suprastų jo naudą. Priėmę strategiją „Olimpizmas 365“ stiprinsime partnerystes, kurios leis mums toliau kartu prisidėti prie geresnio pasaulio kūrimo per sportą,“ – sakė TOK prezidentas Thomas Bachas.

COVID-19 pandemijos metu kaip niekada anksčiau išryškėjo sporto ir olimpinių vertybių reikšmė. Sportas tapo esmine pagalba žmonėms išlaikyti gerą fizinę ir psichologinę būseną. Vyriausybės, Jungtinių Tautų agentūros, plėtros bankai, nevyriausybinės ir komercinės organizacijos pripažįsta, kad sportas gali paskatinti socialinius pokyčius.

„Olimpizmas 365“ sieks pokyčių keturiose tarpusavyje susijusiose srityse:

 • sporto prieinamumo gerinimas: „Olimpizmas 365“ suburs partnerių tinklą, sukursiantį naujas galimybes sportuoti bendruomenėms, kuriose nėra pakankamai galimybių;
 • bendruomenės kūrimas: pasitelkiant novatoriškas partnerystes, „Olimpizmas 365“ sukurs saugias, įtraukias ir lygiavertes sporto bendruomenes;
 • galimybių visapusiškai pasinaudoti sporto teikiama nauda užtikrinimas: „Olimpizmas 365“ sieks išnaudoti visas sporto teikiamas galimybes, įskaitant fizinę ir psichinę gerovę, taip pat naujas perspektyvas, susijusias su įsidarbinimo galimybėmis, pavyzdžiui, tinklų kūrimą ir lyderystės mokymą;
 • ryšių stiprinimas vietos ir pasauliniu mastu: „Olimpizmas 365“ padės įvairioms žmonių grupėms ir organizacijoms užmegzti ryšius, dalytis geriausia praktika ir patirtimi bei bendrai spręsti problemas.

Siekiant šių tikslų, bus laikomasi keturių darbo principų:

 • kokybiška veikla ir partnerystė;
 • taikant šį modelį bus atsižvelgta į besitęsiančios COVID-19 pandemijos poveikį;
 • saugios, įtraukios, prieinamos ir tvarios organizacijos yra būtina sąlyga siekiant sudaryti daugiau lygių galimybių;
 • žmogaus teisėmis pagrįsta ir tvari aplinkosaugos, socialinė ir ekonominė praktika taikoma visose srityse.

Per ateinančius ketverius metus „Olimpizmas 365“ sieks sukurti aštuonis tarpusavyje susijusius portfelius, kuriuos sudarys per 45 strateginiai partneriai ir per 200 įgyvendinimo partnerių. Į kiekvieną portfelį galės būti įtrauktos olimpinio judėjimo suinteresuotosios šalys, sportininkai, nevyriausybinės organizacijos, olimpiniai partneriai, jaunieji lyderiai, vyriausybių departamentai ir ministerijos, Jungtinių Tautų ir plėtros agentūros bei programas įgyvendinančios organizacijos.

 

© 2018 LTOK, LTeam.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS