logo
days
hours
mins
secs

Olimpinis švietimas

Olimpinis švietimas – viena iš strateginių Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) veiklos sričių. Visame pasaulyje olimpinis judėjimas teikia didelę svarbą fizinio aktyvumo skatinimui, jaunimo užimtumo, sporto, kaip ugdymo priemonės, sklaidai, olimpinių vertybių – bendražmogiškų, universaliųjų vertybių – ugdymui ir siekia prisidėti prie taikios bei darnios visuomenės kūrimo.

Vaikų ir jaunimo sveikata, iššūkiai mokyklose, fizinio ugdymo ir sporto reikšmės mažėjimas skatina didžiulį dėmesį skirti vaikų ir jaunimo fiziniam aktyvumui ir užimtumui ikimokyklinėse įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose.

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpinio švietimo direkcija bendradarbiauja su ministerijomis, valstybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, mokyklomis, darželiais, pedagogais, vaikais ir jaunimu – taip siekia įgyvendinti savo tikslus, Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) programas, užtikrinti nuoseklų ir sistemišką darbą.

LTOK Olimpinio švietimo tikslai:

  • Skleisti olimpizmo idealus
  • Skatinti vaikus ir jaunimą sportuoti bei mokytis per sportą
  • Formuoti harmoningą, kūrybingą, atsakingą asmenybę
  • Gerinti Lietuvos vaikų sveikatą
  • Sustiprinti sporto svarbą švietimo sistemoje bei visuomenės tarpe
  • Ugdyti Lietuvos vaikų fizinį raštingumą

Siekdami įgyvendinti tikslus, LTOK išskiria tris pagrindines Olimpinio švietimo veiklos kryptis:

Pirmoji – tvari partnerystė. Įgyvendinant Olimpinio švietimo veiklas siekiama glaudžiai bendradarbiauti su mokyklomis ir ikimokyklinėmis įstaigomis bei pasitelkti tinkamus partnerius maksimaliems rezultatams pasiekti. Bendradarbiaujama su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, LR Sveikatos apsaugos ministerija, Britų taryba Lietuvoje, Respublikine ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA), Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija (LKKMA) ir kitomis organizacijomis.

Antroji – projektų ilgalaikiškumas bei tęstinumas. LTOK kartu su partneriais įgyvendina tris ilgalaikes programas ir projektus, skirtus darželiams ir mokykloms: Lietuvos mokyklų žaidynės, Olimpinė karta, Lietuvos mažųjų žaidynės. Ilgalaikiams tikslams pasiekti yra būtina sukurti mokyklų, darželių ir pedagogų tinklą, nuosekliai dirbti su vaikais ir jaunimu, tobulinti švietimo darbuotojų kvalifikaciją, supažindinti su olimpinėmis idėjomis. 

Trečioji – visuomenės įtrauktis. LTOK organizuoja renginius, akcijas, projektus bei renginius ne tik vaikams ir pedagogams, bet ir plačiajai visuomenei. Tai Sporto kino festivalis, Olimpinio švietimo forumas, leidžiamos knygos vaikams ir kita.

Visi LTOK Olimpinio švietimo projektai ir veiklos yra nemokami.

LTOK Olimpinio švietimo direkcijos vykdomi projektai ir programos: