Tarptautinis olimpinis komitetas: LTOK finansavimo reforma kelia susirūpinimą

Nuotraukos autorius: IOC nuotr.

Seimo inicijuota Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) finansavimo reforma sulaukė ir Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) dėmesio.

LTOK pasiekė TOK laiškas, kuriame reiškiamas „didelis susirūpinimas dėl Lietuvoje neseniai pradėtų reformų ir teisės aktų pakeitimų, kurie gali turėti labai neigiamą poveikį LTOK finansiniams ištekliams ir autonomijai ir dėl kurių itin smarkiai nukentėtų jūsų šalies olimpinis judėjimas“.

TOK atkreipia dėmesį, kad prieš įgyvendinant reformą su LTOK ir nacionalinėmis sporto federacijomis nebuvo konsultuojamasi, nebuvo ir aptarimo su suinteresuotomis šalimis.

LTOK prašoma perduoti laiško kopiją atitinkamoms Lietuvos valdžios institucijoms ir paraginti jas dar kartą apsvarstyti pradėtas reformas, paprašyti atviro ir konstruktyvaus dialogo su visomis suinteresuotomis šalimis, siekiant rasti abiem pusėms priimtiną sprendimą, atitinkantį olimpinio judėjimo ir Lietuvos sportininkų interesus bei olimpinio judėjimo principus.

„Tikime, kad netrukus tarp jūsų ir atitinkamų valdžios institucijų bus pradėtas abipusiu supratimu, pasitikėjimu ir pagarba grįstas vaisingas dialogas, kuriuo bus siekiama sklandžiai išnagrinėti ir išspręsti šį klausimą tam, kad būtų išsaugotas esminis jūsų atliekamas vaidmuo ir autonomija bei siekiant remti jūsų veiklą sporto ir sportininkų labui pagal Olimpinės chartijos principus“, – teigiama laiške.

TOK primena, jog Olimpinės chartijos 27.6 taisyklė teigia, kad nacionaliniai olimpiniai komitetai „turi saugoti savo autonomiją ir priešintis bet kokiam spaudimui, įskaitant, bet neapsiribojant, politinį, teisinį, religinį ar ekonominį spaudimą, kuris trukdytų laikytis Olimpinės chartijos“. TOK taip pat tikisi visų šalių supratingumo ir bendradarbiavimo siekiant darnių santykių ir produktyvios partnerystės tarp LTOK ir valdžios institucijų.

Lietuvos valdžios institucijoms ir LTOK prezidentei Dainai Gudzinevčiūtei adresuotą laišką pasirašo TOK direktorius Olimpiniam solidarumui ir Nacionalinių olimpinių komitetų (NOK) ryšiams James Macleod bei Asocijuotasis direktorius instituciniams ryšiams ir valdymui, NOK ryšiams Jerome Poivey.

 

© 2018 LTOK, LTeam.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS