Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovai dalyvavo Jaunimo sąžiningumo ambasadorių programos mokymuose Portugalijoje

2023 m. vasario 22 d.

Vasario mėnesį Portugalijoje vyko antrasis Jaunimo sąžiningumo ambasadorių programos (angl. Youth Integrity ambassadors programme) etapas, kuriame dalyvauti pakviesti ir socialinio programos partnerio – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) atstovai.

Programos tikslas – ugdyti 18 – 25 m. jaunimo socialinius įgūdžius, sukurti sąlygas jaunimui tapti sportinio sąžiningumo bei įtraukties ambasadoriais savo valstybėse. Jaunųjų ambasadorių užduotis – prisidėti prie sporto vertybių propogavimo, skatinti aktyvų visuomenės dalyvavimą sporte bei sąžiningumo kultūrą savo valstybėse.

„Džiaugiamės, kad turėjome galimybę įsitraukti į tarptautinį projektą, kurio pagrindinė tema – sąžiningumas ir integracija į sportą – yra ne tik svarbi, bet ir be galo aktuali mūsų valstybei. Tikimės, kad projekte dalyvavę ir programos ambasadoriais tapę Lietuvos atstovai savo sporto bendruomenėse skleis sąžiningo, klinaus elgesio bei vienybės vertybes ir skatins švarų dalyvavimą sporte. Programoje įgytas žinias planuojame panaudoti ir mūsų organizuojamuose projektuose“, – sakė LTOK olimpinio švietimo direktorius Kasparas Šileikis, tapęs penkių jaunųjų Lietuvos programos dalyvių grupės koordinatoriumi bei kartu su LTOK olimpinio švietimo programų vadovu Pauliumi Martinkėnu organizavęs kilnaus sportinio elgesio dirbtuves visiems dalyviams.

Šešias dienas Lisabonoje trukusių programos mokymų metu 36 jaunieji lyderiai iš 12 Europos valstybių įsitraukė į projektų valdymo, planavimo, komunikacijos, sporto vertybių, kilnaus sportinio elgesio, lyderystės, sąžiningumo, skaidrumo, lygybės bei kitų temų teorinius ir praktinius užsiėmimus.

Be ekspertų vedamų mokymų, dalis programos kursų ateityje bus skirta vietos veiklų, kurias jaunieji dalyviai vėliau įgyvendins savo valstybių bendruomenėse, plėtrai, bendravimo įgūdžiams stiprinti ir programos sklaidos kampanijai, kuri skatins projekto rezultatus Europos šalyse.

Dalyvavimas šiame projekte – tikrai unikali patirtis. Labai smagu, kad į mokymus įsitraukė ir specialiųjų poreikių turintys dalyviai, mus, kaip LTOK olimpinio švietimo atstovus, tai dar kartą paskatino didinti mūsų organizuojamų projektų įtraukti, atkreipti dar daugiau dėmesio į specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Dalyvaudami čia taip pat pasisėmėme daug patirties ir žinių, kaip didintį projektų integraciją, skatinti lyčių, rasinę lygybę, – džiaugėsi LTOK olimpinio švietimo programų vadovas Paulius Martinkėnas, kartu su dar keturiais lietuviais tapęs programos dalyviu.

Programos mokymų metu buvo išbandytas mokymo priemonių rinkinys, kuriamas remiantis projekto partnerių patirtimi ir gerąja praktika. Šio rinkinio tikslas – suteikti sporto organizacijoms išteklių, skirtų patobulinti žinias apie jaunųjų savanorių ir sportininkų koordinavimą bei jų iniciatyvas, stiprinti sąžiningumo kultūrą organizacijose ir už jos ribų.

Projektą organizuoja ir įgyvendina Europos nevyriausybinė sporto organizacija jaunimui (angl. ENGSO YOUTH).  Oficialus Jaunimo sąžiningumo ambasadorių programos partneris Lietuvoje – Lietuvos sporto federacijų sąjunga, socialinis projekto partneris – LTOK.

Projektas dalinai finansuojamas „Erasmus+” programos lėšomis.

© 2018 LTOK, LTeam.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS