OLIMPINIO SPORTO FINANSAVIMAS

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) yra savarankiška, ne pelno siekianti, visuomeninė, pasaulio olimpiniam judėjimui priklausanti organizacija.

LTOK siunčia sportininkus atstovauti Lietuvai olimpinėse žaidynėse ir kituose olimpiniuose renginiuose –  Europos žaidynėse, jaunimo olimpinėse žaidynėse ir olimpiniuose festivaliuose, taip pat finansiškai prisideda prie sportininkų rengimo, remia sporto federacijų veiklą, atletams skiria olimpines stipendijas, vykdo sporto ir sporto medicinos specialistų kvalifikacijos kėlimo programas, skatina sporto mokslo ir medicinos plėtrą.

Kaip numato Olimpinė chartija, LTOK narės yra visos tarptautinių federacijų narėmis tapusios nacionalinės federacijos, kurių sporto šakos įtrauktos į olimpinių žaidynių programą, prie sporto ir olimpizmo plėtojimo prisidedantys asmenys bei kiti LTOK įstatuose numatyti subjektai.

LTOK veiklą finansuoja UAB „Olifėja“ (LTOK priklauso 51 proc. „Olifėjos“ akcijų), Tarptautinis olimpinis komitetas, rėmėjai ir partneriai bei LTOK priklausanti organizacija Lietuvos olimpinis fondas.

Pagal 2019 metų LTOK veiklos ir biudžeto planą, apie 80 procentų biudžeto, t.y. 8,03 mln. eurų, numatyta išleisti olimpinio sporto finansavimui. Tai didžiausia suma LTOK gyvavimo istorijoje.

„OLIMPINIO SPORTO FINANSAVIMO“ SAMPRATA

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas savo lėšomis finansuoja:

  • olimpinių sporto šakų federacijų plėtros programas
  • Lietuvos rinktinių dalyvavimą olimpinėse žaidynėse, jaunimo olimpinėse žaidynėse, Europos žaidynėse, Europos jaunimo olimpiniuose festivaliuose, olimpinių testų varžybose
  • olimpinių sporto šakų federacijų sportininkų rengimą*: olimpinėms žaidynėms, jaunimo olimpinėms žaidynėms, Europos žaidynėms, Europos jaunimo olimpiniams festivaliams (vasaros ir žiemos)
  • olimpines stipendijas
  • specialaus sporto inventoriaus įsigijimą
  • specialaus transporto įsigijimą
  • specializuotų sporto centrų išlaikymą
  • trenerių ir medikų darbo atlyginimą
  • antidopingo švietimo programas

*tik tų sporto šakų, kurių sportininkai turi realias galimybes dalyvauti olimpinėse žaidynėse

FINANSUOJAMOS PROGRAMOS

Pagrindinės programos, kurias finansuoja LTOK – „TOKIJAS 2020” ir „PEKINAS 2022”. Joms finansuoti 2019 metais LTOK skyrė 4,53 mln. eurų. Dar 3,5 mln. eurų skiriama sporto federacijų – LTOK narių veiklos finansavimui, olimpinės pamainos programai, pasirengimui bei dalyvavimui Europos jaunimo žiemos ir vasaros olimpiniuose festivaliuose, jaunimo olimpinėse žaidynėse, antidopongo švietimo programoms ir kt.

Programos „TOKIJAS 2020” finansavimas:

olimpinės rinktinės mokomojo sportinio darbo finansavimas – 2,85 mln. Eur, olimpinės rinktinės kandidatų stipendijos – 850 tūkst. Eur, užmokestis treneriams ir aptarnaujančiam personalui – 200 tūks. Eur, mini centrų, sporto bazių, bendrabučių išlaikymas – 90 tūks. Eur, specialus sportinis inventorius – 180 tūkst. Eur, dalyvavimas testinėse varžybose ir olimpinės rinktinės aklimatizacijos MTS – 80 tūkst. Eur, programos „TOKIJAS“ įgyvendinimas – 20 tūkst. Eur.

Programos „PEKINAS 2022” finansavimas:

olimpinės rinktinės mokomojo sportinio darbo finansavimas 210 tūkst. Eur, olimpinės rinktinės kandidatų stipendijos – 35 tūkst. Eur, specialus sportinis inventorius – 15 tūkst. Eur.

Kiti 2019 metų finansiniai srautai olimpiniam sportui finansuoti:

olimpinės rinktinės kandidatų rengimo medicininis ir mokslinis aptarnavimas – 400 tūkst. Eur,  spec. transporto išpirkimas – 150 tūkst. Eur, pasirengimas ir dalyvavimas – 190 tūkst. Eur, olimpinės pamainos programa – 990 tūkst. Eur, pasirengimas ir dalyvavimas Europos jaunimo olimpiniame žiemos festivalyje Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina) – 60 tūkst. Eur, pasirengimas ir dalyvavimas Europos jaunimo olimpiniame festivalyje Baku (Azerbaidžanas) – 330 tūkst. Eur, pasirengimas jaunimo žiemos olimpinėms žaidynėms Lozanoje (Šveicarija) – 70 tūkst. Eur, sporto federacijų – LTOK narių veiklos finansavimas – 1,28 mln. Eur.

LĖŠŲ SKIRSTYMAS

Programų finansavimo projektus bei lėšų skirstymo kriterijus rengia LTOK ekspertų komisija, juos tvirtina LTOK Vykdomasis komitetas.

LTOK LĖŠŲ SKIRSTYMO KRITERIJAI

LTOK lėšų skirstymo kriterijus sudaro LTOK ekspertų komisija, jos pateiktus kriterijus tvirtina LTOK Vykdomasis komitetas. Griežtai vadovaujantis kriterijais, skirstomas finansavimas sportiniam mokomajam darbui (pasirengimui svarbiausiems startams), olimpinėms kandidatų stipendijoms ir trenerių uždarbio kompensavimo.

Vadovaudamiesi federacijų pateiktais prašymais LTOK ekspertų komisija svarsto ir skirsto sporto inventoriaus ir specialaus transporto pirkimo finansavimą, medicininio-mokslinio aptanravimo, trenerių ir medikų atlyginimų finansavimą, specializuotų sporto centrų išlaikymą.

LIETUVOS SPORTININKŲ RENGIMO IR DALYVAVIMO OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE TOKIJUJE BEI ŽIEMOS OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE PEKINE EKSPERTŲ KOMISIJOS

Ekspertų komisija ruošia Lietuvos rinktinių dalyvavimo Olimpinėse žaidynėse, Europos žaidynėse; Olimpinių sporto šakų federacijų sportininkų rengimo minėtoms žaidynėms; olimpinių stipendijų; specialaus sporto inventoriaus įsigijimo; specialaus transporto įsigijimo; specializuotų sporto centrų išlaikymo; lėšų trenerių ir medikų darbo užmokesčiams, antidopingo švietimo programų finansavimo projektus.

Ekspertų komisijos taip pat aptaria jaunųjų Lietuvos sportininkų dalyvavimą bei finansavimą jaunimo olimpinėse žaidynėse bei Europos jaunimo olimpiniuose festivaliuose.

LIETUVOS SPORTININKŲ RENGIMO IR DALYVAVIMO XXXII OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE TOKIJUJE EKSPERTŲ KOMISIJĄ SUDARO:

EINIUS PETKUS – vadovas, LTOK olimpinio sporto direkcijos direktorius
AGNĖ VANAGIENĖ – vadovo pavaduotoja, LTOK projektų vadovė
EGIDIJUS BALČIŪNAS – vadovo pavaduotojas, LSC direktoriaus pavaduotojas
ROLANDAS ZUOZA – narys, ŠMSM sporto grupės vadovas
INGA DAUKANTIENĖ – narė, ŠMSM sporto grupės vyriausioji specialistė
SAULIUS RITTER – narys, LTOK sportininkų komisijos narys
ŽILVINAS OVSIUKAS – narys, nacionalinės trenerių asociacijos pirmininkas
MANTAS MARCINKEVIČIUS – narys, LOF direktorius
VIDA VENCIENĖ – narė, LTOK olimpinio sporto direkcijos vyriausioji referentė
ARVYDAS SAPKA – narys, Sporto mokymo įstaigų vadovų asociacijos prezidentas
GINTARAS JASIŪNAS – narys, Savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos prezidentas
DALIUS BARKAUSKAS – narys, LTOK Sporto medicinos ir antidopingo komisijos pirmininkas
IGNAS GIBAS – sekretorius, LOF programų vadovas

© 2018 LTOK, LTeam.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS