OLIMPINIO SPORTO FINANSAVIMAS

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) yra savarankiška, ne pelno siekianti, visuomeninė, pasaulio olimpiniam judėjimui priklausanti organizacija.

LTOK siunčia sportininkus atstovauti Lietuvai olimpinėse žaidynėse ir kituose olimpiniuose renginiuose –  Europos žaidynėse, jaunimo olimpinėse žaidynėse ir olimpiniuose festivaliuose, taip pat finansiškai prisideda prie sportininkų rengimo, remia sporto federacijų veiklą, atletams skiria olimpines stipendijas, vykdo sporto ir sporto medicinos specialistų kvalifikacijos kėlimo programas, skatina sporto mokslo ir medicinos plėtrą.

Kaip numato Olimpinė chartija, LTOK narės yra visos tarptautinių federacijų narėmis tapusios nacionalinės federacijos, kurių sporto šakos įtrauktos į olimpinių žaidynių programą, prie sporto ir olimpizmo plėtojimo prisidedantys asmenys bei kiti LTOK įstatuose numatyti subjektai.

LTOK veiklą finansuoja UAB „Olifėja“ (LTOK priklauso 51 proc. „Olifėjos“ akcijų), Tarptautinis olimpinis komitetas, rėmėjai ir partneriai bei LTOK priklausanti organizacija Lietuvos olimpinis fondas.

„OLIMPINIO SPORTO FINANSAVIMO“ SAMPRATA

LTOK savo lėšomis finansuoja:

  • olimpinių sporto šakų federacijų plėtros programas
  • Lietuvos rinktinių dalyvavimą olimpinėse žaidynėse, jaunimo olimpinėse žaidynėse, Europos žaidynėse, Europos jaunimo olimpiniuose festivaliuose, olimpinių testų varžybose
  • olimpinių sporto šakų federacijų sportininkų rengimą*: olimpinėms žaidynėms, jaunimo olimpinėms žaidynėms, Europos žaidynėms, Europos jaunimo olimpiniams festivaliams (vasaros ir žiemos)
  • olimpines stipendijas
  • specialaus sporto inventoriaus įsigijimą
  • specialaus transporto įsigijimą
  • specializuotų sporto centrų išlaikymą
  • trenerių ir medikų darbo atlyginimą
  • antidopingo švietimo programas

*tik tų sporto šakų, kurių sportininkai turi realias galimybes dalyvauti olimpinėse žaidynėse

FINANSUOJAMOS PROGRAMOS

Pagrindinės programos, kurias finansuoja LTOK – „PARYŽIUS 2024” ir „PEKINAS 2022”. Taip pat skiriama lėšų sporto federacijų – LTOK narių veiklos finansavimui, olimpinės pamainos programai, pasirengimui bei dalyvavimui Europos jaunimo žiemos ir vasaros olimpiniuose festivaliuose, jaunimo olimpinėse žaidynėse, antidopongo švietimo programoms ir kt.

LĖŠŲ SKIRSTYMAS

Programų finansavimo projektus bei lėšų skirstymo kriterijus rengia LTOK ekspertų komisija, juos tvirtina LTOK Vykdomasis komitetas.

LTOK LĖŠŲ SKIRSTYMO KRITERIJAI

LTOK lėšų skirstymo kriterijus sudaro LTOK ekspertų komisija, jos pateiktus kriterijus tvirtina LTOK Vykdomasis komitetas. Griežtai vadovaujantis kriterijais, skirstomas finansavimas sportiniam mokomajam darbui (pasirengimui svarbiausiems startams), olimpinėms kandidatų stipendijoms ir trenerių uždarbio kompensavimo.

Vadovaudamiesi federacijų pateiktais prašymais LTOK ekspertų komisija svarsto ir skirsto sporto inventoriaus ir specialaus transporto pirkimo finansavimą, medicininio-mokslinio aptanravimo, trenerių ir medikų atlyginimų finansavimą, specializuotų sporto centrų išlaikymą.

© 2018 LTOK, LTeam.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS