Forumas „Moterų lyderystės sporte stiprinimas“

                              Tarptautinis forumas2

Spalio 10-11 dienomis Vilniuje vyko Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) surengtas  forumas „Moterų lyderystės stiprinimas Europoje“. TOK, įvertinęs LTOK iniciatyvą surengti pirmą tokio pobūdžio konferenciją Europoje, suteikė Lietuvai šią garbę.

Forumas sulaukė didelio pasisekimo – savo atstovus atsiuntė net 40 nacionalinių olimpinių komitetų, Tarptautinis olimpinis komitetas, Europos olimpinių komitetų asociacija (EOK), Europos Taryba, įvairios tarptautinės ir nacionalinės  sporto organizacijos.

TOK prezidentas Thomas Bachas, sakydamas atidarymo kalbą, pabrėžė, kad Lietuva galėtų būti pavyzdžiu kitoms šalims moterų lyderystės srityje. Ir Lietuvos Respublikos, ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės yra moterys. Be to, LTOK vysto platų spektrą projektų, skirtų lyčių lygybei, moterų kompetencijos ir lyderystės ugdymui. Itin sėkminga LTOK iniciatyva T. Bachas įvardino projektą „Laikas pokyčiams!“, skirtą sporto organizacijų darbuotojų ir buvusių elitinių sportininkių vadovavimo įgūdžių lavinimui, pasitikėjimo savimi stiprinimui.

LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, sveikindama dalyvius, kalbėjo: „Šio forumo tikslas – stiprinti moterų lyderystės savybes ir parodyti, kad lyčių lygybė yra svarbi ne tik tiems, kurie yra silpnesni, bet visiems. Juk mūsų stiprybė ir yra mūsų įvairovėje.  Mes turime palaikyti ir padrąsinti moteris būti matomomis ir aktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo procese“.

Dvi dienas vykusiame forume buvo surengtos 4 viešos ekspertų diskusijos. Pirmąją jų tema „Laikas moterims užimti vadovaujančias pareigas“ vedė Karališkosios buriavimo asociacijos vadovė britė Sarah Treseder. Po  karštų debatų ekspertai vieningai nusprendė, kad moterims reikia palikti savo komforto zoną ir kovoti dėl vadovaujančių pozicijų organizacijose. Neproporcingas lyčių atstovavimas veda į nepanaudotas galimybes ir galimas rizikas – vienodumas, monotoniškumas priimant sprendimus yra viena jų. 

Ekspertų diskusiją „Gerasis valdymas: visi turi dalyvauti“ moderavo EOK prie ES padalinio direktoriaus pavaduotojas Matthias Van Baelenas. Diskusijos dalyviai teigė, kad subalansuota, proporcinga lyderystė veda į geresnį valdymą. Būtent tokia lyderystė yra būtina, norint išnaudoti visą sporto judėjimo potencialą. O siekiant lyčių balanso reikalingi instituciniai pokyčiai – Europos sporto organizacijų lyderių parama yra būtina sėkmės sąlyga.

Ekspertų diskusijoje dalyvavo svečias iš tolimojo Trinidado ir Tobago – Karibų nacionalinių olimpinių komitetų asociacijos prezidentas Brianas Lewis. Jis yra žinomas lyčių lygybės gynėjas, savo šalies olimpiniame komitete iniciavęs programą „Sporto organizacijos ateitis yra moteris“, kuri kovoja už moterų teises visose sporto grandyse.

„Esu dalyvavęs daugelyje konferencijų, tad galiu objektyviai pasakyti – šis forumas buvo surengtas puikiai. Jis suteikė galimybę vykti įvairiausioms diskusijoms svarbiais ir aktualiais klausimais. Tokie renginiai yra labai reikšmingi - kartais užtenka vienui vieno įkvėpto ir motyvuoto lyderio, kad prasidėtų realūs pokyčiai“, - teigė B. Lewis.

Diskusijos „Švietimas: priemonė skatinti lyderystę“ dalyviai nutarė, kad abiem lytims palanki organizacinė kultūra turėtų būti kuriama ir puoselėjama vyrų ir moterų švietimo pagalba. Svarbu, kad prie to prisidėtų atitinkama vidinė komunikacija, žmogiškųjų išteklių politika, naudojama terminologija ir vaizdinė įmonės medžiaga.

Ekspertų diskusijoje „Sprendimai, reikalaujantys netradicinių priemonių“ drauge su sporto organizacijų lyderiais dalyvavo ir viešnia iš kito ekonomikos sektoriaus – „Swedbanko“ valdybos narė Loreta Lapinskaitė. Ji kalbėjo, kad moterys paprastai pretenduoja į tam tikrą darbo vietą tik tada, kai 95% atitinka jai keliamus reikalavimus. Tuo tarpu vyrai mano, kad jie tinkami kandidatai, kai jų kvalifikacija atitinka reikalavimus bent 30%. Ekspertai vieningai sutarė, kad pasitikėjimo savimi trūkumas yra viena esminių kliūčių, neleidžianti moterims siekti aukštesnių pozicijų bet kokioje veiklos srityje. Todėl veiksmai ir priemonės, skirti moterų pasitikėjimui savimi stiprinti turi duoti teigiamus rezultatus.

Apibendrindami visų diskusijų grupių padarytas išvadas, forumo dalyviai vienbalsiai priėmė rezoliuciją „Įsipareigojimas keistis“. Ja delegatai pripažįsta Europos olimpinių komitetų asociacijos  (EOK) atsakomybę stiprinant moterų lyderystę Europos sporte. Rezoliucijoje teigiama:

„Kviečiame EOK vykdomąjį komitetą skirti atitinkamus resursus, reikalingus lyčių lygybės strategijai su aiškiai apibrėžtais tikslais ir rodikliais įgyvendinti.

Kviečiame EOC vykdomąjį komitetą sukurti priemones, skatinančias nacionalinius olimpinius komitetus rinkimuose siūlyti abiejų lyčių kandidatus ir užtikrinti, kad šalių delegacijos būtų kuo proporcingiau atstovaujamos.

Palaikome EOK Lyčių lygybės sporte komisijos veiklą ir raginame šalių nacionalinius olimpinius komitetus įgyvendinti komisijos 2016 m. parengtas rekomendacijas.

Kviečiame Lyčių lygybės sporte komisiją tęsti savo pradėtą darbą ir rodyti teigiamą pavyzdį, savo nariais renkant proporcingai abiejų lyčių atstovus.“

Po dviejų intensyvių dienų forumo dalyviai teigė, kad puikiai organizuotame renginyje jie pasisėmė daug energijos ir motyvacijos įgyvendinti pokyčius. Kadangi forume buvo dalyvavo net 40-ies nacionalinių komitetų atstovai, tikimasi teigiamų poslinkių šioje svarbioje srityje. 

"Vilnius commitment to change" document to download.

Partneriai

tv3 logo cmyk TV6 LOGO 2013 tv3 lt Wake your body TOY logo colour 2000px v02 OLIFEJA logo main colour PNG

Rėmėjai

Affidea logos RGB 5 web glimstedt l r impuls

© 2013 LTOK. Visos teisės saugomos.

IDEA – interneto svetainių kūrimas