Apie LTOK

Baku atidarymas

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) yra savarankiška, ne pelno siekianti, visuomeninė, pasaulio olimpiniam judėjimui priklausanti organizacija.

Savo veikloje LTOK vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, Olimpine chartija, olimpinio judėjimo antidopingo kodeksu, Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) sprendimais ir LTOK įstatais.

LTOK privalo saugoti savo autonomiją ir priešintis bet kokiam spaudimui, įskaitant politinį, religinį bei ekonominį, kuris galėtų kliudyti vadovautis Olimpine chartija.

Tikslai, uždaviniai, veikla

 • Veikti taikos labui, remti ir ugdyti sporto etiką, kovoti prieš dopingą bei atsakingai žiūrėti į aplinkosaugos problemas.
 • Šalies sportinėje veikloje propaguoti pagrindinius olimpizmo principus, siekti, kad mokyklų ir universitetų kūno kultūros ir sporto programose atsispindėtų olimpizmas, rūpintis olimpinio švietimo institucijų kūrimu.
 • Rūpintis Olimpinės akademijos, olimpinių muziejų veikla ir olimpinio judėjimo kultūrinėmis ir kitomis programomis.
 • Užtikrinti Olimpinės chartijos laikymąsi Lietuvos Respublikoje.
 • Skatinti sporto plėtotę.
 • Padėti rengti sporto darbuotojus - organizuoti mokymus, kurie padėtų propaguoti pagrindinius olimpizmo principus.
 • Kovoti su bet kokia diskriminacija ir prievarta sporte ir TOK bei tarptautinių federacijų (TF) uždraustų preparatų ir metodų vartojimu.
 • Darniai bendradarbiauti ir palaikyti ryšius su atitinkamomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis, veiksmingai prisidėti prie visų sporto plėtotės programų kūrimo.
 • Drauge su Lietuvos sporto federacijomis, sąjungomis, asociacijomis ir kitomis institucijomis rūpintis sportininkų atranka ir rengimu olimpinėms žaidynėms bei kitoms varžyboms, kurias globoja TOK.
 • Leisti ir platinti sportinę, informacinę, pažintinę literatūrą bei periodinius leidinius.
 • Ginti sportininkų, trenerių ir kitų olimpiniam judėjimui nusipelniusių asmenų interesus.
 • Dalyvauti TOK Olimpinio solidarumo programose, plėtoti ekonominę veiklą LTOK programoms ir olimpinėms rinktinėms finansuoti.

Prievolės

 • Dalyvauti ir siųsti sportininkus į Olimpines žaidynes, Europos žaidynes, jaunimo olimpines žaidynes ir festivalius.
 • Sudaryti ir parengti delegacijas olimpinėms žaidynėms ir regiono, žemyno ar pasaulio kompleksinėms sporto varžyboms, kurias globoja TOK, bei vadovauti šioms delegacijoms.
 • Rūpintis delegacijos narių ekipiruote, kelionėmis ir apgyvendinimu.

Finansavimas

LTOK veiklą finansuoja UAB „Olifėja“ (LTOK priklauso 51% „Olifėjos“ akcijų), Tarptautinis olimpinis komitetas ir LTOK priklausanti organizacija Lietuvos olimpinis fondas.

2015 m. LTOK į biudžetą surinko 6,76 mln. Eur. Planuojamas 2016 m. biudžetas yra 7,077 mln. Eur. 84% lėšų buvo skirta olimpinio sporto finansavimui.

Lėšų ir pajamų naudojimą ne rečiau kaip vieną kartą per metus tikrina LTOK revizijos komisija.

Partneriai

Egles Sanatorija 4f logo czarne na bialym tv3 logo cmyk TV6 LOGO 2013 tv3 lt ERGO logo 22 TOY logo colour 2000px v02 Vakaru laivu gamykla CMYK OLIFEJA logo main colour PNG

Rėmėjai

Affidea logos RGB 5 web glimstedt l r impuls

© 2013 LTOK. Visos teisės saugomos.

IDEA – interneto svetainių kūrimas