Judėjimo savaitės renginių nuostai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigoms Judėjimo savaitės renginių organizavimo ir apdovanojimo tvarkos aprašą nustato organizatoriai.
2. Akcijos organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (toliau – LTOK) ir Lietuvos olimpinė akademija (toliau – LOA).

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Tikslas – pritraukti kuo daugiau vaikų ir jaunimo, tėvų ir pedagogų, kitų bendruomenės narių dalyvauti Judėjimo savaitės renginiuose visoje Lietuvoje rugsėjo 21 – 27 dienomis.
4. Uždaviniai:
4.1. skatinti vaikus ir jaunimą sportuoti, domėtis sveika gyvensena;
4.2. skleisti olimpines idėjas bendruomenėje, šeimoje;
4.3.skatinti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, kartu organizuojant sportinius renginius.

III. DALYVIAI

5. Visas Lietuvos ikimokyklines ir bendrojo ugdymo įstaigas, savivaldybių darbuotojus kviečiame dalyvauti bėgime ar (ir) mankštoje.
6. Bėgimo dalyviai klasifikuojami į keturias grupes:

  • I gr. – ikimokyklinio amžiaus;
  • II gr. – 1-4 klasių mokiniai;
  • III gr. – 5-8 klasių mokiniai;
  • IV gr. – 9-12 klasių mokiniai;
  • V gr. – suaugę bėgimo dalyviai.

7. Mankštos dalyviai į amžiaus grupes neskirstomi.

IV. BĖGIMO AR (IR) MANKŠTOS ORGANIZAVIMAS

8. Bėgimas ar (ir) mankšta vykdomi Judėjimo savaitės metu, rugsėjo 21 – 27 dienomis.
9. Bėgimo dalyviai bėga skirtingą nuotolį (pagal amžiaus grupes):
• I grupė bėga 250 metrų;
• II grupė – 500 metrų;
• III grupė – 1000 metrų;
• IV grupė – 1988 metrus (lietuvišką olimpinę mylią);
• V grupė – nuotolį gali pasirinkti.
10. Mokymo įstaigos, rugsėjo 21 – 27 dienomis, laisvai pasirenka bėgimo ar (ir) mankštos datą ir laiką, grupių ir dalyvių skaičių, vietą, kurioje vykdys bėgimą ar (ir) mankštą.
11. Iki š.m. rugsėjo 14d. ikimokyklinės ir mokymo įstaigos registruojasi internetinėje svetainėje www.loa.lt , kurioje užpildo Judėjimo savaitės renginiams skirtą paraišką. Paraiškoje privaloma nurodyti: bėgimo datą, amžiaus grupes, apytikslį dalyvių skaičių, tikslius švietimo įstaigos kontaktus (pavadinimą, adresą, pašto kodą, atsakingo asmens telefono numerį, el. pašto adresą) ir trumpą informaciją apie numatomą vykdyti akciją.
12. Raginame įstaigas bendradarbiauti ir bėgimą ar (ir) mankštą organizuoti kartu, vienu metu, didesniame miesto ar rajono stadione, aikštyne, parke, gatvėje ir pan., įtraukiant kuo didesnį bendruomenės narių skaičių.
13. Bėgimu nesiekiama išsiaiškinti greičiausio sportininko, svarbu, kad kuo daugiau žmonių įveiktų siūlomus atstumus.

V. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS

14. Visos užsiregistravusios švietimo įstaigos el. paštu gaus oficialius Judėjimo savaitės diplomus bei LTOK ir LOA padėkos raštus.
15. Kviečiame atsiųsti iki š.m. spalio 9 d. trumpą aprašymą ir 3-5 nuotraukas iš vykusio renginio el. paštu loa@loa.lt.
16. LTOK Olimpinio švietimo darbo grupė atrinks laimėtojus - 15 švietimo įstaigų (po 3 ikimokyklines įstaigas, pradines, pagrindines mokyklas, progimnazijas, gimnazijas) ir apdovanos vertingais prizais.
17. Laimėtojų atrankos kriterijai:
17.1. renginio organizavimas originaliose atvirose erdvėse;
17.2. masiškumas;
17.3. originalus savo švietimo įstaigos pristatymas.
18. Laimėtojai skelbiami organizatorių interneto tinklapiuose www.ltok.lt ir www.loa.lt spalio 12 d.
19. Organizatoriai įsipareigoja laimėtojams prizus paštu atsiųsti iki š.m. spalio 19 d.
20. Mokymo įstaiga savarankiškai nusprendžia dalyvių apdovanojimo tvarką.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Judėjimo savaitės renginio akimirkos su dalyvių nuotraukomis bus skelbiamos organizatorių interneto tinklapiuose www.ltok.lt ir www.loa.lt.
22. Akcijos koordinatoriai – Enriketa Prunskienė, LOA referentė olimpinio švietimo programinei ir metodinei veiklai (tel. 8-5 2126364), Gintautas Igliukas, LOA referentas olimpiniam švietimui (tel. 8-5 2126364) ir Vita Balsytė, LTOK Olimpinio švietimo programų vadovė (tel. 8-5 2780657).
23. Daugiau informacijos interneto svetainėse www.ltok.lt, www.loa.lt .

Partneriai

tv3 logo cmyk TV6 LOGO 2013 tv3 lt Maxima logo web Wake your body TOY logo colour 2000px v02 OLIFEJA logo main colour PNG

Rėmėjai

Affidea logos RGB 5 web RC logo web glimstedt nike l r impuls audimas 176x108px2

© 2013 LTOK. Visos teisės saugomos.

IDEA – interneto svetainių kūrimas